1/7
“Normalisht që fëmijët ishin të shpërqendruar për të mbyllur derën e makinës”