1/5
Në vjen nuk jetonin vetëm diktatorë, por edhe nejrëz të tjerë që ndikuan shekullin e njëzetë. Frojdi ishte bir i perandorisë Austro-Hungareze. Ai lindi në Moravia, sot në Republikën Çeke, por shumicën e jetës e kaloi në Vjenë.