1/15
Modelja duke parë qytetin e braktisur, të pushtuar nga bimësia