Seriale në Top Channel
“Kandidatja” – Çfarë do të ndodhë në episodin 4
“Fuqia e dashurisë” – Çfarë do të ndodhë në episodin 18
“ Froni i shpatave 7” – Çfarë do të ndodhë në episodin 6 dhe 7
Seriale në Top Channel
“Kandidatja” – Çfarë do të ndodhë në episodin 3
“Fuqia e dashurisë” – Çfarë do të ndodhë në episodin 17
“Madame Secretary 2” – Çfarë do të ndodhë në episodin 3 dhe 4
“Kandidatja” – Çfarë do të ndodhë në episodin 2
Seriale në Top Channel
“Fuqia e dashurisë” – Çfarë do të ndodhë në episodin 16
“Madame Secretary 2” – Çfarë do të ndodhë në episodin 1, 2
“Fuqia e dashurisë” – Çfarë do të ndodhë në episodin 15
“ Rosy Abate” – Çfarë do të ndodhë në episodin 4
Seriale në Top Channel
“ Froni i shpatave 7” – Çfarë do të ndodhë në episodin 6
“ Katerina 2” – Çfarë do të ndodhë në episodin 9
“ Rosy Abate” – Çfarë do të ndodhë në episodin 3
“Fuqia e dashurisë” – Çfarë do të ndodhë në episodin 14
Seriale në Top Channel
“ Katerina 2” – Çfarë do të ndodhë në episodin 7 – 8
“Fuqia e dashurisë” – Çfarë do të ndodhë në episodin 13
“Fuqia e dashurisë” – Çfarë do të ndodhë në episodin 12
“Amerikanët 5’ – Çfarë do të ndodhë në episodin 13, i fundit
Seriale në Top Channel
“ Froni i shpatave 7” – Çfarë do të ndodhë në episodin 5
“Fuqia e dashurisë” – Çfarë do të ndodhë në episodin 11