Seriale në Top Channel
“Fuqia e dashurisë” – Çfarë do të ndodhë në episodin 26
“Madame Secretary 2” – Çfarë do të ndodhë në episodin 9 dhe 10
“Kandidatja” – Çfarë do të ndodhë në episodin 13
Seriale në Top Channel
“Fuqia e dashurisë” – Çfarë do të ndodhë në episodin 25
“Kandidatja” – Çfarë do të ndodhë në episodin 12
“Madame Secretary 2” – Çfarë do të ndodhë në episodin 9 dhe 10
“Rregullat e Vrasjes së Përsosur 2” – Çfarë do të ndodhë në episodin 4
Seriale në Top Channel
“Rregullat e Vrasjes së Përsosur 2” – Çfarë do të ndodhë në episodin 3
“Kandidatja” – Çfarë do të ndodhë në episodin 11
“Fuqia e dashurisë” – Çfarë do të ndodhë në episodin 24
“Kandidatja” – Çfarë do të ndodhë në episodin 10
Seriale në Top Channel
“Fuqia e dashurisë” – Çfarë do të ndodhë në episodin 23
“Katerina 2” – Çfarë do të ndodhë në episodet 11 dhe 12, të fundit
Premiere “Rregullat e Vrasjes së Përsosur 2” – Pjesa 1 dhe 2
“Kandidatja” – Çfarë do të ndodhë në episodin 9
Seriale në Top Channel
“Fuqia e dashurisë” – Çfarë do të ndodhë në episodin 22
“Rosy Abate” – Çfarë do të ndodhë në episodin 5
“Kandidatja” – Çfarë do të ndodhë në episodin 6
“Kandidatja” – Çfarë do të ndodhë në episodin 5
Seriale në Top Channel
“Fuqia e dashurisë” – Çfarë do të ndodhë në episodin 19
“ Katerina 2” – Çfarë do të ndodhë në episodin 10