Seriale në Top Channel
“Madame Secretary 2” – Çfarë do të ndodhë në episodin 9 dhe 10
“Kandidatja” – Çfarë do të ndodhë në episodin 13
“Fuqia e dashurisë” – Çfarë do të ndodhë në episodin 25
Seriale në Top Channel
“Kandidatja” – Çfarë do të ndodhë në episodin 12
“Madame Secretary 2” – Çfarë do të ndodhë në episodin 9 dhe 10
“Rregullat e Vrasjes së Përsosur 2” – Çfarë do të ndodhë në episodin 4
“Rregullat e Vrasjes së Përsosur 2” – Çfarë do të ndodhë në episodin 3
Seriale në Top Channel
“Kandidatja” – Çfarë do të ndodhë në episodin 11
“Fuqia e dashurisë” – Çfarë do të ndodhë në episodin 24
“Kandidatja” – Çfarë do të ndodhë në episodin 10
“Fuqia e dashurisë” – Çfarë do të ndodhë në episodin 23
Seriale në Top Channel
“Katerina 2” – Çfarë do të ndodhë në episodet 11 dhe 12, të fundit
Premiere “Rregullat e Vrasjes së Përsosur 2” – Pjesa 1 dhe 2
“Kandidatja” – Çfarë do të ndodhë në episodin 9
“Fuqia e dashurisë” – Çfarë do të ndodhë në episodin 22
Seriale në Top Channel
“Rosy Abate” – Çfarë do të ndodhë në episodin 5
“Kandidatja” – Çfarë do të ndodhë në episodin 6
“Kandidatja” – Çfarë do të ndodhë në episodin 5
“Fuqia e dashurisë” – Çfarë do të ndodhë në episodin 19
Seriale në Top Channel
“ Katerina 2” – Çfarë do të ndodhë në episodin 10
“Kandidatja” – Çfarë do të ndodhë në episodin 4