Në mbledhjen e djeshme të qeverisë është emëruar në detyrën e zëvendësministrës së Financave Adela Xhemali.

Gjithashtu edhe Vasilika Vjero emërohet zëvendësministër i Financave dhe Ekonomisë. Ndërkohë në mbledhjen e datës 13 shkurt janë bërë ndryshime të tjera në institucione. Elona Kana është emëruar në detyrën e anëtarit të Komisionit Kombëtar Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura, për periudhën e mbetur të mandatit

Top Channel