Fermerët e kultivimit të rrushit në Panaja janë në sezon vjelje, por si çdo vit janë të pakënaqur për mos shitjen e prodhimit në tregun vendas e jo më atë të huaj.

Ky është 68 vjecari Agim Llanaj i cili i ‘a ka kushtuar jetën e tij tokës dhe prodhimet që merr prej saj.

Agimin e gjejmë së bashku me bashkëshorten në vreshtin e tij në Panaja duke u bërë gati për sezonin e vjeljes.

Zonja Zubejde Llanaj shprehet se ndihen të zhgënjyer çdo fund sezon vjelje, pas një viti plot investim ne vreshtin e tyre.

Ymer Meminaj një tjetër fermer shpreh të njëjtin shqetësim .

Top Channel