Një konsorcium mes dy shoqërive shqiptare, “Global Technical Mechanichs” dhe “Bami sh.p.k.”, do të marrin me koncesion për 35 vite Aeroportin e Kukësit.

Ministria e Infrastrukturës njoftoi se e ka shpallur fituese, ofertën e vetme në tenderin për dhënien me koncesion të aeroportit, i cili u zhvillua pak ditë më parë.

  Shpallet fituesi në garën për aeroportin e Kukësit

Sipas Ministrisë, dy kompanitë shqipitare do të investojnë rreth 8 milionë euro për modernizimin e aeroportit dhe vënien e tij në punë. Në dokumentet e tenderit, për të plotësuar kriterin e eksperiencës, ky bashkim operatorësh ka paraqitur një marrëveshje me kompaninë holandeze “Nako”, e cila ka një eksperiencë të gjerë në fushën e administrimit dhe menaxhimit të aeroporteve në disa vende të botës.

Procedurat për dhënien me koncesion të Aeroportit të Kukësit nisën në korrik të vitit të kaluar, kur Këshilli i Ministrave mori vendimin për të shpërblyer me bonus 8 për qind të pikëve, ofertën e pakërkuar të shoqërive “Kastrati” dhe “TMD Systems”.

Por, në tenderin që u zhvillua më 20 dhjetor, kompania e shpërblyer me bonus nuk u paraqit fare dhe e vetmja ofertë e mbërritur ishte ajo e shoqërive “Global Mechanichs” dhe “Bami shpk”.

Sipas projektit, kompania e shpallur fituese parashikon rehabilitimin dhe operimin e Aeroportit të Kukësit, duke bërë zgjerimin e pistës së aeroportit, zgjerimin e Terminalit të pasagjerëve, zgjerimin e zonës së parkingut etj..

Aeroporti do të ketë si qëllim të funksionojë për fluturimet me kosto të ulët, duke qenë se për nga infrastruktura, thjeshtësia dhe teknologjia e tij, ai i përshtatet modelit të biznesit të linjave ajrore me kosto të ulët. Në studimin paraprak të fizibilitetit është vlerësuar se, përmes Aeroportit të Kukësit do të udhëtojnë mesatarisht 300 mijë pasagjerë në vit.

Top Channel