Raporti për arsimin, infrastruktura problem

13/09/2013 00:00

Infrastruktura e shkollave ne Shqipëri është një nga problemet kryesore
me të cilat përballet sistemi yne arsimor parauniversitar.

Viti i fundit shkollor 2012-13, nuk plotesoi standardet e duhura per t’u dhene nxenesve nje shkollim cilesor. Sipas raportit te fundit te publikuar nga Inspektoriati Kombetar i Arsimit Parauniversitar, nje institucion ky ne varesi te MASH, vihen re mungesa te ambienteve mesimore dhe probleme ne infrastrukturen e shkollave.

Ne konkluzionet e raportit jane vene ne dukje mospajisja e shkollave me klasa laborator per lendet shkencore, mungesa e ambienteve per edukimin fizik e deri tek mungesa e bibliotekave apo librave qe u vijne ne ndihme nxenesve per te studiuar.

Sipas raportit, ne disa shkolla ka ende mungese te sistemeve apo mjeteve te ngrohjes per klasat edhe pse per kete pushteti lokal ka investuar jo pak, por qe aktualisht midis shkollave dhe bashkive apo komunave nuk ka nje bashkepunim ne nivelin e duhur.

Lidhur me kete, ne raport thuhet se ne mjaft shkolla te vendit prinderit detyrohen te kontribuojne me fonde per t’ju ardhur ne ndihme shkollave.  

Nje aspekt tjeter i vene ne dukje si nje problem eshte bashkepunimi i mesuesve dhe prinderve, qe ne konkluzionet e raportit thuhet se nuk eshte ne nivelin e duhur. Sipas raportit, stafi pedagogjik ne shkolla angazhohet per te lidhur nje marredhenie me prinderit, per t’i informuar ata per ecurine e femijeve, nderkohe nga anba e prinderve nuk ofrohet i njejti bashkepunim.

Problemi me madhor sipas raportit, mbetet pasurimi i shkollave me ambiente studimi, biblioteke dhe tituj librash. Vihet re se infrastruktura e shkollave eshte me e mire ne zonat urbane dhe qe midis shkollave te qytetit dhe atyre te fshatit ka nje boshllek te madh.

Inspektoriati Kombetar i Arsimit Parauniversitar ve ne dukje gjate inspektimit te shkollave 9 vjecare dhe ato te mesme, se nuk ka nje bashkepunim te mire midis shkollave dhe Drejtorite Rajonale Arsimore. Ne lidhje me kete, vihet re edhe mungese dokumentacioni ne shume shkolla te vendit. Specialistet e IKAP rekomandojne DAR përkatëse duhet të pasurojnë laboratorët e fizikës, kimisë dhe biologjisë në funksion të procesit mësimor, si dhe te behet nje bashkepunim me i forte me pushtetin lokal per ndertimin e ambienteve te reja.

Top Channel