Apliko online per 'Një mijë e një pse'

Emri Mbiemri
Ditelindja     Qyteti
Gjinia M F Tel
Mail Foto 1*
    Foto 2*
    Foto 3*

* Aplikimi duhet te shoqerohet me tre foto 8 x 10 (portret përballë, bust profil, foto e plotë). Foto të shprehi personalitetin e fëmijës. Fotot nuk duhet te jene me te medha se 1MB.